call
083 390 3390 Hỗ trợ

Chỉ cần 5 phút bạn đã có ngay tài khoản giao dịch

Bắt đầu bằng cách chọn một loại tài khoản:

  • Yêu cầu CMND hoặc CCCD
  • Nhanh chóng đơn giản
  • Rút và Gửi tiền qua tài khoản cá nhân
  • Yêu cầu giấy phép kinh doanh
  • Rút và Gửi tiền bằng tài khoản doanh nghiệp.

Mở tài khoản giao dịch

Trước tiên, hãy thêm số di động của bạn

Bằng cách tiếp tục, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu hoặc người dùng chính của số điện thoại di động này.

Mở tài khoản giao dịch

Trước tiên, vui lòng cung cấp thông tin người liên hệ

Bằng cách tiếp tục, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu hoặc người dùng chính của số điện thoại di động này.

Mọi thứ gần như hoàn tất

Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân

Mọi thứ gần như hoàn tất

Vui lòng cung cấp thông tin doanh nghiệp

Đây là thông báo thành công hoặc không

Đây là nội dung thông báo thành công hoặc không