Thời gian giao dịch của các loại hàng hóa

STT Mã hàng hóa Tên hàng hóa/
Mã hàng hóa
Nhóm hàng hóa Sàn giao dịch Thời gian
1 ZCE Ngô Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6

– Phiên 1: 07:00 – 19:45

– Phiên 2: 20:30 – 01:20

(ngày hôm sau)

2 XC Ngô mini Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20

(ngày hôm sau)

3 ZME Khô đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20

(ngày hôm sau)

4 ZLE Dầu đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20

(ngày hôm sau)

5 ZWA Lúa mì Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)

6 XW Lúa mì mini Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)

7 ZSE Đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)

8 XB Đậu tương mini Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)

9 ZRE Gạo thô Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6

– Phiên 1: 07:00 – 09:00

– Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau)

10 KWE Lúa mì Kansas Nông sản CBOT Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 19:45

• Phiên 2: 20:30 – 01:20

(ngày hôm sau)

11 KCE Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:

15:15 – 00:30

(ngày hôm sau)

12 SBE Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:

14:30 – 00:00

(ngày hôm sau)

13 LRC Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:

15:00 – 23:30

14 TRU Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 07:00 – 13:15

• Phiên 2: 14:30 – 17:00

15 CTE Bông Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:

08:00 – 01:20

(ngày hôm sau)

16 CCE Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:

15:45 – 00:30

(ngày hôm sau)

17 ZFT Cao su TSR20 Nguyên liệu công nghiệp SGX Thứ 2 – Thứ 6:

06:55 – 17:00

18 MPO Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 09:30 – 11:30

• Phiên 2: 13:30 – 17:00

Thứ 2 – Thứ 5:

• Phiên 3: 20:00 – 22:30

19 QW Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:

14:45 – 00:00

(ngày hôm sau)

20 PLE Bạch kim Kim loại NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

21 SIE Bạc Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

22 CPE Đồng Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

23 FEF Quặng sắt Kim loại SGX Thứ 2 – Thứ 6:

• Phiên 1: 06:10 – 19:00

• Phiên 2: 19:15 – 04:15

(ngày hôm sau)

24 MQI Bạc mini Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

25 SIL Bạc micro Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

26 MQC Đồng mini Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

27 MHG Đồng micro Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

28 LDKZ Đồng LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 01:00

(ngày hôm sau)

29 LALZ Nhôm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 01:00

(ngày hôm sau)

30 LEDZ Chì LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 01:00

(ngày hôm sau)

31 LTIZ Thiếc LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 01:00

(ngày hôm sau)

32 LZHZ Kẽm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 01:00

(ngày hôm sau)

33 LNIZ Niken LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 01:00

(ngày hôm sau)

34 BM Dầu Brent mini Năng lượng ICE Singapore Thứ 2 – Thứ 6

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

35 NQG Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

36 MCLE Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

37 NQM Dầu WTI mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

38 QP Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

39 NGE Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

40 RBE Xăng pha chế Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

41 CLE Dầu WTI Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 – 04:00

(ngày hôm sau)

42 QO Dầu Brent Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6

07:00 – 05:00

(ngày hôm sau)

Bạn đã sẳn sàng giao dịch hàng hóa?

Rất nhanh chóng qua 3 bước bạn sẽ có ngay tài khoản để giao dịch

1. Cung cấp thông tin và ký hợp đồng
Wallet 2. Nộp ký quỹ cho hàng hóa muốn giao dịch
3. Nhận tài khoản và giao dịch

Câu hỏi thường gặp

Arrow icon rightĐầu tư hàng hóa phái sinh có hợp pháp không?

Việc giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam là hợp pháp và được bộ công thương cấp phép theo nghị định 51/2018/NĐ-CP.

Đây là kênh đầu tư hàng hóa của Bộ Công Thương theo Thông tư số 51. Ở Việt Nam, tất cả các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh đều phải được đăng ký thành viên với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và được niêm yết tại Danh sách thành viên.

Arrow icon rightGiao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro hay không?

Khi tham gia giao dịch vào bất cứ loại sản phẩm / hàng hóa nào trên thị trường tài chính thì đều có cơ hội mang lại lợi nhuận cho quý khách. Tuy nhiên bất cứ thị trường nào mang lại lợi nhuận đều ẩn chứa những rủi ro thua lỗ nếu quý khách không trang bị cho mình những kiến thức và nguyên tắc khi tham gia vào loại sản phẩm tài chính đó.

Nên xem: Nguyên nhắc cần nhớ để tránh thua lỗ khi giao dịch hàng hóa

Arrow icon rightCần bao nhiêu tiền để có thể bắt đầu giao dịch hàng hóa?

Tùy vào mỗi loại sản phẩm trên thị trường hàng hóa phái sinh quý khách muốn giao dịch, mà sẽ có những yêu cầu ký quỹ tối thiểu khác nhau do Sở giao dịch hàng hóa Việt nam – MXV ban hành theo từng thời điểm. Quý khách có thể tham khảo một số thông tin quy định ký quỹ tại thời điểm tháng 7/2023 đối với các mặt hàng như sau:

  • Cà phê Robusta yêu cầu ký quỹ tối thiểu phải là để mua hoặc bán được 1 lot = 10 tấn: 64.000.000 VNĐ/Lot
  • Cà phê Arabica yêu cầu ký quỹ tối thiểu phải là để mua hoặc bán được 1 lot ~ 17 tấn: 212.000.000 VNĐ/Lot
  • Bắp (Ngô) Mini yêu cầu ký quỹ tối thiểu phải là để mua hoặc bán được 1 lot ~ 26 tấn: 16.000.000 VNĐ/Lot

Xin lưu ý rằng mức ký quỹ dùng để tham khảo ở trên có thể được thay đổi theo từng thời kỳ và sẽ được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam thông báo đến những nhà đầu tư trước 24h của phiên giao dịch, mỗi khi được cập nhật.

Quý khách nên xem:

Arrow icon rightMột cá nhân có thể mở nhiều tài khoản giao dịch không?

Theo luật định thì mỗi cá nhân chỉ được mở một tài khoản để giao dịch, trên thực tế chúng ta sẽ thấy không có lý do nào cần thiết để một cá nhân phải mở nhiều tài khoản để giao dịch, bởi điều quan trọng là khoản tiền ký quỹ là mức để quyết định được giao dịch nhiều hay ít, chứ không phải dựa trên tài khoản, trừ khi bạn có ý định giữ vị thế mở có giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Arrow icon rightƯu điểm của kênh đầu tư phái sinh hàng hóa và kênh đầu tư khác?

Thực ra thì không có kênh đầu tư nào có ưu điểm hơn kênh đầu tư nào mà có những kênh đầu tư phù hợp hay không đối với từng đối tượng, mục tiêu cũng như kiến thức của mỗi người mà nên chọn kênh phù hợp cho mình.

Tuy nhiên kênh đầu tư giao dịch hàng hóa được cho là dễ dàng để tiếp cận hơn bởi nó thân thuộc như trong cuộc sống mua bán đời thường, chủ yếu từ những sản vật Nông nghiệp như Cà phê, Bắp (Ngô), Lúa gạo, Đậu nành (Đỗ tương)…v.v Ngoài ra cũng có thêm các mặt hàng khác như dầu hỏa, khí gas.

Hầu hết các mặt hàng mua bán đều dễ hình dung bởi tính chất hình tượng vật lý và được mua bán theo hình thức đấu giá, do đó dễ được tiếp thu đối với một người mới bước vào lĩnh vực kinh doanh phái sinh.

zalo-icon